MOCOM Autoklávy a príslušenstvo (Autokláv B Classic, B Futura až po ……. TETHYS termodezinfektor … 7 kapitol).